III. ročník 2008/2009

Ve snaze podnítit zájem o vlastní tradice a přispět k rozvoji schopnosti písemného vyjadřování vyhlásil Jihomoravský kraj k "28. říjnu 2008" literární soutěž pro mládež pod názvem

SKRYTÁ PAMĚŤ MORAVY

 

Skončil třetí ročník.
Letošní ročník literární soutěže se konal ve znamení cest a cestování. Mladí autoři vyprávěli příběhy o cestách do exotických zemí i cestování po místech důvěrně známých, o cestách do historie i budoucnosti, pobývali ve snových krajinách či se v rámci svých textů zamýšleli nad smyslem cestování jako takového.
Odborná porota v čele s básníkem a pedagogem Vítem Slívou vybrala z necelé stovky zaslaných příspěvků pět v každé kategorii. Jména vítězů pak zazněla na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže, které se uskutečnilo 19. června 2009 v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích, národní kulturní památce, za přítomnosti soutěžících, jejich rodičů, pedagogů a dalších hostů.
Pojítkem tří nejlepších textů v první kategorii (12-15 let) je odvaha opustit jistotu společenství a vydat se na cestu za splněním svého snu. Autorka nejlepšího textu s názvem Je smutné být pták a neumět létat Marie Černá vyprávěla příběh malého tučňáka, který putuje přes několik světadílů, aby zažil kratinký okamžik štěstí. Veroniku Lengálovou inspirovala osobnost cestovatele Marca Pola a hlavní hrdinka prózy Karolíny Smolkové touží po návratu domů z dětského domova.
Vítězný text druhé kategorie (16-19 let) Morituri te salutant Venduly Kreplové zachycuje skupinu postav během pochodu smrti za druhé světové války, jejich nesmyslnou pouť bez cíle. Naopak hlavní postava příběhu Elišky Studené, která získala druhé místo, se na cestu do Afriky vydává s úmyslem najít nový smysl svého života a pomáhat potřebným. V příběhu Jakuba Strouhala se osudy několika lidí protnou v okamžiku, kdy se vydávají na cestu do minulosti…
Ukázky z oceněných prací si přítomní mohli poslechnout v podání jejich autorů přímo v Mikulčicích. Nebudou však ochuzeni ani ti, kteří se z různých důvodů do Mikulčic dostavit nemohli, neboť všech šest vítězných textů bude otištěno ve Sborníku Muzea Brněnska 2009 jako literární příloha a také jako samostatný tisk, který během září obdrží všichni soutěžící jako poděkování za účast v soutěži.
O tom, že téma cestování zaujalo nejen mladé autory, ale také širší veřejnost, svědčí rozhodnutí cestovních kanceláří KUDRNA s.r.o. a STUDENT AGENCY s.r.o. poskytnout soutěžícím sponzorské dary.
Pokračování soutěže v jejím čtvrtém ročníku přislíbil na slavnostním vyhlášení výsledků Václav Božek, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje.
Mgr. Andrea Vítová

Složení poroty:
Vít Slíva – předseda poroty, básník, pedagog Biskupského gymnázia v Brně
Jarmila Bednaříková – vyučující na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
Tomáš Sedláček – vedoucí Literární a dramatické redakce Českého rozhlasu Brno
David Kroča – vyučující na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity
Vojen Drlík – vedoucí Památníku písemnictví na Moravě

Spolupořadatelé soutěže:
Muzeum Brněnska (Památník písemnictví na Moravě)
Masarykovo muzeum v Hodoníně (Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP)

VÝSLEDKY:
I. kategorie (12 – 15 let)
1.cena - Marie Černá / povídka: Je smutné být pták a neumět létat /
2.cena - Veronika Lengálová / povídka: Cesta ze světa /
3.cena - Karolína Smolková / povídka: Vytoužený klid /

II. kategorie (16 – 19 let)
1.cena - Vendula Kreplová / povídka: Morituri te salutant /
2.cena - Eliška Studená / povídka: Rodina /
3.cena - Jakub Strouhal / povídka: Dokonalá pravděpodobnost stezek osudu /

Záběry ze slavnostního vyhlašování cen 19. června 2009 v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích, NKP.

 obr. 1 obr. 2  obr. 3 
     
obr. 4  obr. 5  obr. 6 

Na snímcích nahoře zleva: Tablo s portréty nominovaných soutěžících (obr. 1), publikum slavnostního vyhlášení v Mikulčicích tvořili účastníci soutěže a jejich rodinní příslušníci a přátelé (obr. 2), slavnostního aktu se zúčastnili mj. (na prostředním snímku zleva doprava) vedoucí Památníku písemnictví V. Drlík, náměstek hejtmana Jm kraje V. Božek a vedoucí odboru kultury T. Drobný (obr. 3).
Dole zleva: Slavnostní vyhlášení moderoval R. Svoboda, který vyzpovídal také předsedu poroty V. Slívu (obr. 4), vítězce I. kategorie M. Černé blahopřál i V. Božek (obr. 5), svou práci, stejně jako ostatní, přečetla na závěr i vítězka II. kategorie V. Kreplová (obr. 6).

created by: Trinet a.s., design Václav Houf