V. ročník 2010/2011

Ve snaze podnítit zájem o vlastní tradice a přispět k rozvoji schopnosti písemného vyjadřování vyhlásil Jihomoravský kraj k 28. říjnu 2010  literární soutěž pro mládež pod názvem

SKRYTÁ PAMĚŤ MORAVY

Skončil pátý ročník.  
Nejlepší „Cizinec“ byl odtajněn 17. června v Mikulčicích, ceny jsou rozdány a je čas ohlédnout se, co všechno letošní jubilejní ročník přinesl. Soutěžícím nabídl téma „Cizinec“ a ačkoli jde o slovo mnohovýznamové, zadání směřovalo spíše ke ztvárnění vlastní zkušenosti s odlišným prostředím a s odlišnými lidmi či pocity cizince v našem prostředí. Inspirativnější však byla pro většinu mladých lidí ona druhá možnost, a to zachytit člověka v situacích, v nichž se stává cizincem, aniž by opustil známé prostředí… Porotu, která letos hodnotila rekordních 165 příspěvků, překvapila závažnost témat většiny prací: vedle příběhů o cestách do cizích zemí a o setkávání s lidmi nejrůznějších národností, totiž ztvárnili mladí autoři „Cizince“ především jako člověka „odcizeného“ – sobě sama, rodině, spolužákům, společnosti… O tom se mohli přesvědčit i hosté slavnostního vyhlášení výsledků, kteří v závěru odpoledne vyslechli ukázky z oceněných textů.
Hlavní hrdinové všech šesti povídek tvoří na první pohled nesourodé společenství – židovská holčička, dospívající dívka, učitel, starý osamělý muž, mladý schizofrenik a dcera Češky a sovětského vojáka. Na druhý pohled se však odkrývá bezděčná tematická symetrie mezi texty mladších a starších soutěžících: symbolika čísla tři, motiv pohádky H. Ch. Andersena Děvčátko se sirkami a prolínání beznadějné přítomnosti s minulostí se objevuje v povídce Marie Černé i Terezy Šplíchalové. Zachycení života jednotlivce ve společnosti ovládané totalitní ideologií spojuje vítěznou práci Moje sestra Anna-Marie a text Kaťjuška, oceněný druhým místem ve druhé kategorii. Ať už se jedná o jeden den v Protektorátu Čechy a Morava, nebo o Československo za normalizace a poté během odsunu sovětských vojsk, hlavní hrdinky jsou v obou příbězích vydány na milost a nemilost velkým dějinám. Naopak převážně z vnitřní perspektivy rozpolcené osobnosti zachytila Kateřina Hájková svět duševně nemocného mladíka izolovaného v psychiatrické léčebně. Hrdinou příběhu Cizincem světu i sobě Kristýny Varnuškové je naopak muž zcela zdravý, který si ale v jednom okamžiku uvědomí, že daní za „normální“ život v zaběhaných kolejích je dobrovolné odcizení sama sobě.
Skrytá paměť Moravy je tedy zase bohatší o literární výpovědi nejmladší generace autorů, z nichž ty nejlepší budou v září otištěny ve zvláštní příloze Sborníku Muzea Brněnska 2011. V říjnu se pak soutěž s novým tématem vypraví již do svého šestého ročníku, aby objevila další talentované spisovatele.

Složení poroty:
Radek Malý – předseda poroty, spisovatel a překladatel, vyučuje na Katedře bohemistiky Univerzity Palackého
Věra Linhartová – spisovatelka, vyučující na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity
Libuše Nivnická – ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně
Jan Němec – spisovatel a publicista, působí jako redaktor literárního časopisu Host
Vojen Drlík – vedoucí Památníku písemnictví na Moravě

Spolupořadatelé soutěže:
Muzeum Brněnska (Památník písemnictví na Moravě, Rajhrad)
Masarykovo muzeum v Hodoníně (Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP)

VÝSLEDKY:
I. kategorie (12–15 let)
1. cena - Magdaléna Špačková z Předklášteří / Moje sestra Anna-Marie /
2. cena - Kateřina Hájková z Brna - Žebětína / Být svým cizincem /
3. cena - Marie Černá z Prahy 4 - Chodov / Holčička se sirkami /

II. kategorie (16–19 let)
1. cena - Kristýna Varnušková z Havířova - Šumbarku / Cizincem sobě i světu /
2. cena - Michal Šefara z Břeclavi / Kaťjuška /
3. cena - Tereza Šplíchalová z Boskovic/ Cizinec /

Záběry ze slavnostního vyhlašování cen 17. června 2011 v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích, NKP.

   
   
   


 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf