2019

11.02.2019 - 15.02.2019
Mladí badatelé
Jarní příměstský tábor v Památníku písemnictví na Moravě přinese putování za knižní kulturou minulosti a historií písma. Táborníci budou objevovat v jedinečném prostředí benediktinského kláštera nejstarší herbáře, čeká je tvoření, hry a mnoho nových zážitků.

10.04.2019 - 03.10.2019
Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad
Vědecko-naučný literární a jazykový odkaz benediktinských klášterů v Broumově a Rajhradě. Tato centra vzdělanosti, pečovala zásadním způsobem o uchování historických dokumentů i dobových uměleckých a církevních textů s důrazem na rukopisnou a posléze tištěnou produkci.

17.04.2019 - 27.10.2019
Skácelové – ke kořenům
Literární a výtvarný odkaz Emila Skácela – mlynáře, legionáře, básníka a malíře. Jeho dosud nepublikované deníkové záznamy spolu s kresbami a rodinnými fotografiemi odkrývají historii rodu Skácelů. Díl z otcova všestranného talentu získali synové - básník Jan a výtvarník Petr, jejichž dílo koresponduje s rodinnými uměleckými vazbami.

10.05.2019 - 13.10.2019
Kašpárkův svět pohádek
Uvedení do světa původních pohádkových příběhů, v nichž dobro vítězí nad zlem a nezištná pomoc druhým bývá odměněna. Výstavu s podtitulem "Loutkohraní" doprovázejí muzejně edukační programy, určené předškolákům a žákům prvního stupně ZŠ.

15.05.2019
StřeDění: Tajemství filmů a filmových hvězd
Přednáška filmového historika, scénáristy a novináře Pavla Taussiga v rámci cyklu StřeDění. Začátek v 16 hodin.

15.05.2019 - 08.09.2019
Od rydla k počítači. Exlibris ze sbírky manželů Petra a Heleny Haimannových
Výstava představí sbírku grafických exlibris manželů Haimannových. Jejich soubor obsahuje položky bez nadsázky z celého světa a ukazuje, že exlibris zdaleka nejsou jen tuzemským fenoménem. Výběr prezentovaných exemplářů zdůrazní různorodost používaných výtvarných technik od klasického rytectví po moderní počítačové zpracování.

18.05.2019
Muzejní noc 2019
O muzejní noci si tradičně můžete prohlédnout všechny expozice a aktuální výstavy, probíhat budou také oblíbené komentované prohlídky historické benediktinské knihovny. Těšit se můžete i na vystoupení folklorního souboru Búřka z Čejče.

12.06.2019
StřeDění: Pitrův most - zemští inženýři ve službách rajhradského kláštera
Přednáška historika umění a památkáře Mgr. Michala Konečného, Ph.D. v rámci cyklu StřeDění. Začátek v 17 hodin.

14.06.2019
Vyhlášení výsledků soutěže Skrytá paměť Moravy
Slavnostní finále XIII. ročníku se uskutečnilo 14. června 2019 v Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě. Sošku pro vítěze v mladší kategorii (12-15 let) si odvezla Markéta Kučerová do Horky nad Moravou. Mezi staršími soutěžícími (16-19 let) získala první místo Lucie Braunerová z Brna.

29.06.2019 - 07.07.2019
Rajhradské lilie
Další ročník tradiční prezentace moravských pěstitelů lilií představuje desítky druhů pečlivě šlechtěných rostlin, které charakterizuje opojná vůně, základní tvar okvětí a široká paleta barev. Připraveno ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem a Benediktinským opatstvím.

01.07.2019 - 15.09.2019
Do Muzea Brněnska s Krokoušem!
Poznejte okolí Brna, prověřte svůj důvtip a získejte originálního Krokouše! Letní hra pro děti probíhá na všech pobočkách Muzea Brněnska.

15.07.2019 - 19.07.2019
Po stopách písma
Na úspěšný loňský letní příměstský tábor navážou letos běhy dva. Naplní je bádání v historii písma, knižní kultura a poznatky svěřené mnohdy již zažloutlým stránkám. Objevování doplní tvořivé hry, kdy se táborníci a tábornice stanou písaři a iluminátorkami. Spolupořadatelem táborů pro děti od 6 do 13 let je SVČ Lužánky.

12.08.2019 - 16.08.2019
Po stopách písma
Druhý běh letního příměstského tábora pro děti 6 do 13 let pořádaného ve spolupráci se SVČ Lužánky.

14.09.2019
Rajhradské středověké skriptorium – workshop
Poznejte poklady rajhradské rukopisné sbírky, zahrnující více než sto středověkých knih. Seznamte se s výrobou středověkých rukopisů a vyzkoušejte si psaní středověkého písma a malování iniciál. Akce se koná v rámci Dnů evropského dědictví.

20.09.2019 - 26.01.2020
Pálavo nádherná…
Pálavské vrchy jako tradiční inspirační zdroj pro výtvarné i slovesné umění. Charakteristický reliéf nejúrodnějšího klínu Moravy, nepřetržitě zabydlený lidmi od dob neolitu, zásadně proměnilo vodní dílo u Nových Mlýnů…

25.09.2019
Setkání žáků a přátel malíře Petra Skácela
V rámci cyklu StřeDění proběhne vzpomínkové odpoledne věnované malíři Petru Skácelovi. Možnost komentované prohlídky výstavy Skácelové – ke kořenům. Začátek v 17 hodin.

09.10.2019
StřeDění: Komentovaná prohlídka výstavy Pálavo nádherná...
Říjnové StřeDění nabídne komentovanou prohlídku výstavy Pálavo nádherná... s malířkou Danuší Vítkovou-Klímovou. Začátek v 16 hodin.

12.10.2019 - 02.11.2019
F!Festival 2019
V prostorách benediktinského kláštera se v rámci 6. ročníku festivalu Fotogenie koná výstava prací významných fotografů Jindřicha Štreita, Antonína Kratochvíla a Františka Konopy. Vernisáž proběhne 12. 10. v 18 hodin, po vernisáži v 19 hodin následuje přednáška a projekce F. Konopy.

15.10.2019
Ať žije republika
Oslava vzniku samostatné Československé republiky tradičně spojená se slavnostním vyhlášením dalšího ročníku literární soutěže Skrytá paměť Moravy. Začátek v 15 hodin.

10.11.2019 - 24.11.2019
Den poezie – Otevři oči!
V rámci 21. ročníku festivalu Památník písemnictví na Moravě nabídne seminář tvůrčího psaní se spisovatelem a překladatelem Richardem Skolkem a speciální komentované prohlídky.

20.11.2019 - 10.01.2020
Adventní a literární inspirace
Zelený věnec se svícemi nemusí být jediným adventním symbolem, podobně jako závěr roku neprovázejí pouze koledy. Nahlédnutí do literární a zvykoslovné historie ve spojení s neotřelými výtvarnými kreacemi pro sváteční interiéry.

04.12.2019 - 26.01.2020
Co rok 2019 dal
První představení nových a čerstvě zpracovaných přírůstků do sbírkového fondu Památníku písemnictví na Moravě, spojené s veřejným poděkováním dárcům a aktivním partnerům a spolupracovníkům muzea.

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf