II. ročník - 2008

LITERKA - informační zpravodaj Památníku písemnictví na Moravě

Vychází desetkrát ročně.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf