AKTUÁLNĚ

Čtení s Kašpárkem
Edukační program k expozici Moravská literatura 19. – 20. století
Na děti se těší Kašpárek se svými původními příběhy z knihy Kašpárkova dobrodružství. Program je zaměřen na rozvoj komunikačních kompetencí a představuje literární muzeum jako živé místo plné poznání.
Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a ten druhý
Klíčová slova: čtenářská gramotnost, pohádka, písmo, knižní kultura

Realizováno za podpory Ministerstva kultury České republiky. 

1. stupeň ZŠ

Čtení s Kašpárkem
Edukační program k expozici Moravská literatura 19. – 20. století
Na děti se těší Kašpárek se svými původními příběhy z knihy Kašpárkova dobrodružství. Program je zaměřen na rozvoj komunikačních kompetencí a představuje literární muzeum jako živé místo plné poznání.
Vzdělávací obory: Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět
Klíčová slova: čtenářská gramotnost, pohádka, písmo, knižní kultura

Realizováno za podpory Ministerstva kultury České republiky. 
 
Bádání s Kašpárkem
Edukační program k expozicím Moravská literatura 19.–20. století a Středověké skriptorium a historie rajhradského kláštera
Speciální program určený kolektivům školních družin. Každý měsíc na děti čekají nové badatelské aktivity, jejichž prostřednictvím poznají taje literárního muzea. Zjistí, co to je iniciála, jak se starat o staletí staré rukopisy i jak vzniká výstava.
Vzdělávací oblasti: Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět
Klíčová slova: čtenářská gramotnost, pohádka, písmo, knižní kultura

Příběh knihy 
Edukační program v klášterní knihovně benediktinského opatství
Od rukopisů a prvotisků až po současnou produkci knih v českém jazyce. Inspirativní prostředí historického sálu rajhradské klášterní knihovny se stovkami vzácných dobových titulů v mnoha evropských jazycích. 
Vzdělávací obory: Český jazyk a literatura, Dějepis, Výtvarná výchova
Klíčová slova: kniha, knižní kultura, rukopis, skriptorium, knihtisk


2. stupeň ZŠ

Příběh knihy
Edukační program v klášterní knihovně benediktinského opatství
Od rukopisů a prvotisků až po současnou produkci knih v českém jazyce. Inspirativní prostředí historického sálu rajhradské klášterní knihovny se stovkami vzácných dobových titulů v mnoha evropských jazycích.
Vzdělávací obory: Český jazyk a literatura, Dějepis, Výtvarná výchova
Klíčová slova: kniha, knižní kultura, rukopis, skriptorium, knihtisk

Nebojte se staroslověnštiny!
Edukační program k expozici Staroslověnština a moravské písemnictví 9. – 18. století
Rozuměli bychom dnes věrozvěstům? Co má společného první spisovný jazyk Slovanů například s češtinou, slovenštinou, polštinou, ukrajinštinou nebo bulharštinou? Představení staroslověnštiny přístupnou a zábavnou formou.
Vzdělávací obory: Český jazyk a literatura, Dějepis
Klíčová slova: Velká Morava, hlaholice, cyrilice, azbuka, křesťanství

Literatura na divadle života
Online edukační program k výstavě Člověk na divadle světa. Lidský život v zrcadle barokní literatury
Projděte si s námi cestu života barokního člověka za pomoci ukázek barokní literatury a výtvarného umění. Spolu s účastníky budeme pracovat s úryvky literárních textů, analyzovat výtvarná díla a hledat souvislosti s našimi vlastními životy a současným světem. Vzhledem k aktuální situaci nabízíme program online na platformě dle výběru školy.
Délka trvání programu 45 nebo 60 min (podle předchozí domluvy)

 

Gymnázia a střední školy

Příběh knihy
Edukační program v klášterní knihovně benediktinského opatství
Od rukopisů a prvotisků až po současnou produkci knih v českém jazyce. Inspirativní prostředí historického sálu rajhradské klášterní knihovny se stovkami vzácných dobových titulů v mnoha evropských jazycích.
Vzdělávací obory: Český jazyk a literatura, Dějepis, Výtvarný obor
Klíčová slova: kniha, knižní kultura, rukopis, skriptorium, knihtisk

Nebojte se staroslověnštiny!
Edukační program k expozici Staroslověnština a moravské písemnictví 9. – 18. století
Rozuměli bychom dnes věrozvěstům? Co má společného první spisovný jazyk Slovanů například s češtinou, slovenštinou, polštinou, ukrajinštinou nebo bulharštinou? Představení staroslověnštiny přístupnou a zábavnou formou.
Vzdělávací obory: Český jazyk a literatura, Dějepis
Klíčová slova: Velká Morava, hlaholice, cyrilice, azbuka, křesťanství

Literatura na divadle života
Online edukační program k výstavě Člověk na divadle světa. Lidský život v zrcadle barokní literatury
Projděte si s námi cestu života barokního člověka za pomoci ukázek barokní literatury a výtvarného umění. Spolu s účastníky budeme pracovat s úryvky literárních textů, analyzovat výtvarná díla a hledat souvislosti s našimi vlastními životy a současným světem. Vzhledem k aktuální situaci nabízíme program online na platformě dle výběru školy.
Délka trvání programu 45 nebo 60 min (podle předchozí domluvy)

created by: Trinet a.s., design Václav Houf