VI. ročník - 2012

LITERKA - informační zpravodaj Památníku písemnictví na Moravě

Vychází desetkrát ročně.

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf