MUZEJNÍ NOC 2013

Brněnská muzejní noc otevřela návštěvníkům také brány Památníku písemnictví na Moravě v areálu benediktinského kláštera v Rajhradě. Přes 1300 nočních hostů prošlo od západu slunce do půlnoci stálými expozicemi věnovanými písemnictví na území Moravy, výstavou představující brněnské nakladatelství Barrister & Principal a výstavou k dvoustému výročí povýšení rajhradského kláštera na opatství. Doprovodné programy jsou na muzejních nocích nevšedními kulturními zážitky, které oživují noční prostory muzeí. Ve zrekonstruovaných místnostech jižního křídla prelatury zazněly v 19.30 a ve 21.00 hodin hlasy herců Divadla Husa na provázku – Anežky Kubátové a Vladimíra Hausera –, kteří se stali hlavními aktéry literárního pásma Ani labuť ani Lůna sestaveného z poezie básníka Vítězslava Nezvala. O hudební doprovod se postarala cimbálová muzika Josefa Válka z Čejče.
V rámci motta „posviťte si na umění“, které provázelo letošní Brněnskou muzejní noc, pomohly návštěvníkům barevné svítící kroužky posvítit si i na moravskou literaturu v Rajhradě.

 

Muzejní noc v Podhoráckém muzeu 18. 5. 2013

Muzejní noc v Památníku Mohyla míru 18. 5. 2013

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf