2014

18. ledna - 18. května
Kuchařky – recepty našich předků
V současnosti moderní téma gastronomie pojme výstava skrze svědectví o stravě našich předků, která se nám dochovala prostřednictvím léty prověřených receptů. Díky tomu si návštěvníci budou moci prohlédnout nejen historické kuchařky dob minulých, ale také soudobou knižní produkci opírající se o tradiční moravské pokrmy.

10. února - 19. října
Surrealismus – Stir Up, Černé slunce, Knižní ilustrace
Trojvýstava výjimečné výtvarné skupiny, jejíž členové občas cíleně překračují kolektivní platformu. Jejich práce přesto nepopírají zcela osobité vidění světa. Patří k nim i půvabné ilustrace k příběhům pro děti, s nimiž se do Památníku písemnictví na Moravě opět vrací akademický malíř Josef Kremláček. 

13. - 30. března
Rukopis Vítězslava Nezvala
Rozšíření současné výstavy o ukázku Nezvalových rukopisů ze sbírky Moravského zemského muzea a o další předměty z pozůstalosti slavného autora – fotografie, posmrtné masky a olejomalby.

2. dubna -27. července
Černé slunce
Druhé pokračování výstavy členů výtvarné skupiny Stir up, hlásící se programově k surrealismu, představuje v Památníku písemnictví na Moravě práce akademického malíře Josefa Kremláčka a Lubomíra Kerndla se společným názvem Černé slunce.

6. dubna
Svatý týden v Rajhradě kolem roku 1600 
Koncert v rámci připravované výstavy „AN VĚDY A UMĚNÍ MILOVAL...“

15. května - 30. října
Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše
Výstava představuje benediktinský klášter v Rajhradě u Brna jako významnou moravskou kulturní a vědeckou instituci. Velké věci si žádají nadšení a záštitu. Rozšiřování klášterní knihovny, sbírky umění, přírodovědné bádání, nejnovější architektura. Výstava mapuje, jaké aktivity klášter podporoval od středověku do 20. století.

20. května - 28. září
Nakladatelství Kniha Zlín
Další pokračování jednoho z tradičních výstavních cyklů, věnovaného současné knižní kultuře. V seriálu mapujícím aktuální tržní prostředí se tentokrát zaměříme na historii a současnost produkce největšího zlínského knižního vydavatelství.

17. května
Muzejní noc 2014
V tuto jedinečnou noc bude znít rajhradským klášterem a Památníkem písemnictví na Moravě cimbálová muzika. Stálými expozicemi tak s návštěvníky doprovodí poezie s duší jižní Moravy.

6. června
Večer poezie Josefa Suchého a jeho přátel
Noc literatury oslavíme v Památníku písemnictví na Moravě čtením z knihy Josefa Suchého Slzy věcí (výbor z tvorby). Účast přislíbila dcera básníka Ivana Srbková a editor výboru Jaroslav Med.

13. června
Vyhlášení výsledků Skryté paměti Moravy
Slavnostní předání cen vítězům VIII. ročníku literární soutěže spojené s jejich autorským čtením a setkáním všech účastníků soutěže s pořadateli, organizátory a veřejností ve Slovanském hradišti v Mikulčicích, národní kulturní památce.

14. června
Workshop k výstavě An vědy a umění miloval
Od 10.00 do 16.00 hodin si mohou malí i velcí návštěvníci areálu Benediktinského opatství v Rajhradě vyzkoušet, jak se psalo ve středověku, zahrát si hru „Z historie rajhradského kláštera“ či vyzkoušet tisk z výšky – linoryt.

9. dubna - 10. října
Od Ferdy po Jonatána 
Zvířata jako hlavní hrdinové v moravské literatuře pro děti. Výstava o populárních i méně známých postavičkách kreslených příběhů, ale i o jejich autorech, kteří se prostřednictvím zvířecího světa snažili a snaží rozveselit a případně také poučit (nejen) nejmenší čtenáře.

30. července - 19. října
Mezi vodníky a indiány: Knižní ilustrace Josefa Kremláčka
Série výstav surrealistické skupiny Stir up vrcholí ukázkou prací jednoho z jejích členů – třebíčského akademického malíře Josefa Kremláčka, který ilustroval již na 60 knih.

22. října
Ať žije republika!
Tradiční slavnostní odpoledne připomene nejen významný den v českých a šířeji československých dějinách, ale poskytne také příležitost pro vyhlášení IX. ročníku literární soutěže Skrytá paměť Moravy. Prostřednictvím autorského čtení zavzpomínají mladí ocenění autoři na letošní ročník.

24. října - 7. prosince
Grahamovy noty a Janáčkův klavír
Výstava je příspěvkem Památníku písemnictví na Moravě k janáčkovskému jubilejnímu roku a je chápána jako pocta tomuto tvůrci. Partitury Leoše Janáčka mají výrazný, byť nezamýšlený výtvarný náboj. Ve volné reminiscenci nabídne výstava v Památníku grafická, hudebně-výtvarná díla Petera Grahama (1952), interpretovaná na klavíru Leoše Janáčka, který bude znít výstavním prostorem.

1. listopadu
Koncert – Peter Graham hraje na Janáčkův klavír
V rámci festivalu Expozice nové hudby se v areálu rajhradského kláštera uskuteční happening hudebního skladatele Petera Grahama.

27. listopadu 2014 - 14. června 2015
Host do domu
Téměř naplněný sen o dokonalém literárním časopise. Připomenutí slavné éry 60. let minulého století a její reflexe na stránkách bezmála legendárního titulu, který vycházel v Brně. Host do domu očima svých tvůrců, přispěvatelů, pamětníků a také čtenářů.

10. prosince 2014 - 11. ledna 2015 
Co rok dal
Nepominutelné ohlédnutí za dalším úspěšným rokem Památníku písemnictví na Moravě expozicí sestavenou z čerstvých přírůstků. První představení nejvýznamnějších novinek ve sbírkovém fondu ve formě veřejného poděkování dárcům a aktivním spolupracovníkům Muzea Brněnska. 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf