VIII. ročník - 2014

 LITERKA - informační zpravodaj Památníku písemnictví na Moravě

Vychází jedenáctkrát ročně.

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf