2008

1. – 29.února
Památník písemnictví na Moravě v Knihovně Jiřího Mahena v Brně
Výstava ve foyer Knihovny Jiřího Mahena na Kobližné 4 v Brně představí dosavadní výstavnickou i publikační činnost Památníku písemnictví na Moravě od jeho založení, tj. od roku 2005.

7. února – 2. března
Časopis Psí víno
vycházel v letech 1996-2006 ve Zlíně; představuje se v rámci cyklu Nakladatelství, periodika. Na vernisáži, která se koná ve středu 6. února 2008 v 17.00 hodin, promluví o historii Psího vína básník a výtvarník Jaroslav Kovanda. Součástí vernisáže bude rovněž autorské čtení z jeho básnických sbírek.

6. – 30. března
Moravští surrealisté ještě žijí
Na výstavě moravských surrealistů ze kupiny Stir up se mohou návštěvníci přesvědčit, že surrealisté na Moravě ještě žijí...

4. dubna – 4. května
Současná moravská bibliofilie, její tvář a směřování

7. května – 29. června
Koliba
Moravské umělecké sdružení v dokumentech; ve spolupráci se Slezským muzeem v Opavě.

24. května
Muzejní noc
Památník písemnictví na Moravě se již tradičně připojuje k noci otevřených dveří všech muzeí Brna a okolí.

20. června
Literární soutěž SKRYTÁ PAMĚŤ MORAVY
Slavnostní vyhlášení II. ročníku literární soutěže ve Slovanském hradišti v Mikulčicích, NKP.

1. července
Otevření rekonstruovaného severního křídla klášterní kvadratury a II. části stálé expozice Památníku

8. července - 4. ledna 2009
Z knihovních sbírek Moravské zemské knihovny
Výstava u příležitosti 200. výročí MZK v Brně ve spolupráci s Památníkem se zaměří na několik ucelených knižních souborů z fondu největší moravské knihovny.

10. září - 4. ledna 2009
Psali dějiny Moravy. Moravská historiografie.
Výstava o těch, kteří se snažili zachytit a popsat moravské dějiny.
(Při příležitosti stejnojmenné vědecké konference.)

23. října
Ať žije republika
Večer věnovaný vzniku Československa; spojeno s vyhlášením 3. ročníku literární soutěže "Skrytá paměť Moravy" a autorským čtením tří generací.

12. listopadu – 7. prosince
Spadané listí
Podzim v přírodě a literatuře; ve spolupráci se Střední zahradnickou školou v Rajhradě.

12. prosince 2008– 4. ledna 2009
Listování
Knihy z brněnské tiskařské rodiny Svobodů v rajhradské benediktinské knihovně.

12. prosince 2008- 4. ledna 2009
Co rok dal
Ukázky z toho, co získal Památník v roce 2008 do svých sbírek.

 

 

 

 

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf