2016

2. února 
Krocení literární múzy
Doprovodný program literární soutěže pro mládež Skrytá paměť Moravy. Seminář tvůrčího psaní pro žáky ZŠ a SŠ ve věku 12–19 let k letošnímu soutěžnímu tématu „Náhody neexistují“.

30. března - 20.listopadu
Dobrodružství abecedy
Historie abecedy od počátku po současnost. Abeceda hravá a inspirující. Interaktivní výstava pro začínající i pokročilé čtenáře.

23. dubna  
Koncert renesanční hudby
Zpívaná velikonoční moteta, renesanční dechové nástroje, cinky a trombóny.

8. dubna  
Noc s Andersenem
Kouzlo společného nocování prožily děti v Památníku písemnictví na Moravě v rámci projektu Noc s Andersenem.

18. února - 14. dubna 
Sursum Tišnov

Vydavatelství SURSUM Tišnov navázalo v roce 1992 na stejnojmenný samizdatový časopis. Dosud má na svém kontě 415 titulů.

28. dubna - 19. června 
Gabriela Preissová (1862-1946)
Výstava představila neobyčejně plodnou spisovatelku, autorku realistických dramat, emancipovanou ženu, sportovkyni a sběratelku lidového umění.

8. června - 2. října 
K celosti - malby a grafiky Ladislava Laštůvky (1951-2012)
Výstava představuje celoživotní tvorbu malíře a grafika Ladislava Laštůvky. 

30. června - 30. září
Knihy doby Karla IV.
Poklady rajhradské knihovny. 

24. září 2016 - 26. února 2017
Víno a knihy
Věda, právo, krásná literatura, umění a réva vinná ze všech psaných stran.

15. prosince 2016 - 22. ledna 2017
Co rok 2016 dal
Tradiční rekapitulace přírůstků do sbírky Památníku písemnictví na Moravě.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf