IX. ročník - 2015

LITERKA - informační zpravodaj Památníku písemnictví na Moravě

Vychází jedenáctkrát ročně.

           

           

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf