VII. ročník 2012/2013

Ve snaze podnítit zájem o vlastní tradice a přispět k rozvoji schopnosti písemného vyjadřování vyhlásil Jihomoravský kraj k 28. říjnu 2012 literární soutěž pro mládež pod názvem

SKRYTÁ PAMĚŤ MORAVY

Statut soutěže

Tiskové zprávy

Skončil sedmý ročník
V letošním roce nesla literární soutěž pro mládež zaměřená na prozaické texty téma Pošli to dál! Za touto výzvou se skrývalo poselství, kladná hodnota nebo poznání, které má pro člověka nadčasový význam a předává se dalším pokolením. Inspirací pro poměrně složité téma bylo letošní významné výročí příchodu věrozvěstů Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu. Před 1150 lety se začal v křesťanské liturgii užívat slovanský jazyk. Možná si důsledky tehdejších událostí dnes již tak zřetelně neuvědomujeme. Zamyšlení nad soluňskými bratry však v soutěžících evokovalo i jiné myšlenky. Vybírali z dějin naší země historické osobnosti, které jsou pro ně důležité a jejichž činy ovlivňují člověka v české kotlině, moravském úvalu (a nejen tam) i dnes.
Porota sedmého ročníku soutěže vybírala vítěze z celkem 94 textů. Šesti oceněnými příspěvky prostupuje téma soutěže jako tenká červená nit. Výběr klíčových osobností, kterých si mladí spisovatelé váží nebo které je něčím oslovují, spojuje příspěvky Pohled Olgy Havlové na zatýkání Václava Havla a Pouť na Velehrad. V prvním jmenovaném autorka v ich-formě sugestivně líčí pocity Olgy Havlové v jednom ze zlomových okamžiků jejího života, ve druhém epistolární formou a na srovnání přínosu odkazu sv. Anežky České vysvětluje kmotra své svěřenkyni význam příchodu Konstantina a Metoděje a působení jejich i Anežčina odkazu přes staletí. Oblíbená forma dopisů spojuje tento příspěvek s textem Zavináč. Tentokrát se ale jedná o novodobou e-mailovou korespondenci, ve které se prolínají zprávy několika postav. Inspirací byly autorce kromě zadaného tématu někdy dotěrné řetězové e-maily. Na Velkou Moravu je s nadsázkou situován příspěvek Velkomoravští běžci, v němž autorka s humorem ozřejmuje, jak to na tomto území bylo v minulosti s přespolním během. Vážnější historické události českého odboje se staly námětem pro poslední dva oceněné příspěvky. V příběhu Ztracený odkaz se umně proplétají dvě časové roviny – konec II. světové války, kdy nad Moravou seskakují výsadkáři, a současnost, kdy mladík hledá „cashku“. Text s názvem Kolo líčí události v období heydrichiády z perspektivy čtrnáctiletého děvčete. Nejen všem známé historické osobnosti, ale i nepříliš známí hrdinové klíčových okamžiků našich dějin nám svou odvahou předávají z doby před několika desítkami let poselství, které by nemělo zapadnout ani v hukotu dnešního světa.
Nezkrácené příspěvky oceněných soutěžících budou na podzim 2013 publikovány v literární příloze Sborníku Muzea Brněnska. Všichni účastníci letošní soutěže je obdrží poštou jako vzpomínku na tento ročník společně s motivační přihláškou na osmou Skrytou paměť Moravy.

Složení poroty:
Radek Malý – předseda poroty, spisovatel, překladatel a pedagog; působí jako odborný asistent na Katedře bohemistiky Univerzity Palackého v Olomouci a jako vedoucí Katedry tvůrčího psaní na Literární akademii, soukromé vysoké škole Josefa Škvoreckého
Věra Linhartová – spisovatelka, donedávna přednášela dějiny medicíny na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity
Libuše Nivnická – ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně
Jan Němec – spisovatel a publicista, působí jako redaktor literárního časopisu a nakladatelství Host
Vojen Drlík – vedoucí Památníku písemnictví na Moravě

Spolupořadatelé soutěže:
Muzeum Brněnska (Památník písemnictví na Moravě, Rajhrad)
Masarykovo muzeum v Hodoníně (Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP)

VÝSLEDKY:
I. kategorie (12–15 let)
1. cena – Kristýna Suchánková z Ostravy – Polanky nad Odrou,
/ Pohled Olgy Havlové na zatýkání Václava Havla /
2. cena – Štěpán Kus z Ostravy-Martinova, / Kolo /
3. cena – Petra Pikulová z Kuřimi, / Velkomoravští běžci /

II. kategorie (16–19let)
1. cena – Magdaléna Špačková z Předklášteří, / Zavináč /
2. cena – Adéla Ficová z Brna, / Pouť na Velehrad /
3. cena – Vojtěch Mašín ze Šakvic, / Ztracený odkaz /

Záběry ze slavnostního vyhlašování cen 14. června 2013 v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích, NKP.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf