2013

10. ledna - 31. března
Josef Merhaut. Literát dramatického Brna
Josef Merhaut, brněnský spisovatel, publicista a divadelní kritik z přelomu 19. a 20. století, je dnes autorem takřka neznámým. Ve své době byl však považován za jednu z vůdčích brněnských kulturních osobností.

5. února
Literární kaleidoskop - Krocení literární múzy
Vzdělávací čtyřměsíční cyklus pro dospělé otevřou tři únorové lekce tvůrčího psaní, které spojuje téma příběh. 1. lekce: FANTAZIE, TVOŘIVOST, NÁPAD. Ústřední knihovna KJM v Brně 17.00 – 18.30 hod. 

12. února
Literární kaleidoskop - Krocení literární múzy
2. lekce tvůrčího psaní na téma příběh. 2. lekce: TVORBA. Ústřední knihovna KJM v Brně 17.00 – 18.30 hod.

19. února
Literární kaleidoskop - Krocení literární múzy
3. lekce tvůrčího psaní na téma příběh. 3. lekce: REVIZE. Práce s hotovým textem. Ústřední knihovna KJM v Brně 17.00 – 18.30 hod.

3. dubna - 30. června
Moravské vydavatelství se představuje
Pokračování cyklu o vydavatelstvích ze současné Moravy, tentokrát věnované brněnskému nakladatelství Barrister & Principal, které spolupracuje s řadou univerzit, vysokých škol a vědeckých i kulturních institucí a realizuje množství zajímavých projektů. Dlouhodobě se zaměřuje na témata holocaustu, komunismu a fašismu.

9. dubna
Literární kaleidoskop - Literární škamna
Vzdělávací čtyřměsíční cyklus pokračuje blokem zaměřeným na literaturu. Přednáška o kontroverzní osobnosti Františka Matouše Klácela bude doplněna knižními tipy a novinkami.Vzdělávací čtyřměsíční cyklus pokračuje blokem zaměřeným na literaturu. 17.00 – 18.30 hod. v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4.

16. dubna
Literární kaleidoskop - Literární škamna
Vzdělávací čtyřměsíční cyklus pokračuje blokem zaměřeným na literaturu. Přednáška nazvaná Lásky Petra Bezruče bude doplněna knižními tipy a novinkami. 17.00 – 18.30 hod. v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4.

24. dubna - 30. října
In omnibus glorificetur Deus
Hostující výstavu v prostorách Památníku písemnictví pořádá Moravská zemská knihovna v Brně ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Výstava k 200. výročí povýšení rajhradského kláštera na opatství. 

30. dubna
Literární kaleidoskop - Zkrátka a jasně
Vzdělávací čtyřměsíční cyklus pokračuje blokem přednášek zaměřených na rétoriku. Dialog a umění naslouchat; něco etikety; asertivita; partneři; a co telefon? V Knihovně Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 17.00 – 18.30 hod

18. května
Muzejní noc 2013
Hlavní součástí prohlídky bude tradiční literární pásmo – tentokrát na nezvalovské téma Ani labuť ani Lůna v provedení herců z Divadla Husa na provázku. O hudební program se postará cimbálová muzika Josefa Válka z Čejče.

21. května
Literární kaleidoskop - Zkrátka a jasně
Poslední přednáška z bloku rétoriky srovná staré dobré Řeky a něco málo domácích proslavených politických projevů (od Klementa Gottwalda přes Milouše Jakeše až po Miroslava Kalouska). V Knihovně Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 17.00 – 18.30 hod.

28. května
Literární procházka Brnem - Adresa Veveří
Jako bonus k přednáškám o rétorice se uskuteční procházka ulicí Veveří se zastaveními
na místech svázaných s historií známých a zajímavých osobností z řad literátů, umělců a vědců, důležitých staveb a současných i bývalých institucí. Místo srazu u sochy Mim před Bílým domem na Žerotínově náměstí v Brně v 17.00 hod. Procházka potrvá cca hodinu.

8. června
Rajhradská sobota
Setkání rajhradských osobností s malými čtenáři v rámci celorepublikového projektu Celé Česko čte dětem, nabídka knih na prázdniny a žonglérské vystoupení. Odpoledne pořádá Klub přátel Památníku Knižní bleší trh s možností prodeje knih, které vám doma přebývají, a závěrečné setkání účastníků čtyřměsíčního kurzu Literární kaleidoskop. 9.30–12.00 hod. Celé Česko čte dětem; 13.30–17.00 Knižní bleší trh.

14. června
Vyhlášení výsledků literární soutěže Skrytá paměť Moravy
Slavnostní předání cen vítězům VII. ročníku literární soutěže spojené s jejich autorským čtením a setkáním všech účastníků soutěže s pořadateli, organizátory a veřejností ve Slovanském hradišti v Mikulčicích, národní kulturní památce. Setkání proběhne od 15.00 do 18.00 hod.

3. července - 29. září
Baťa – od projevů k próze a poezii
Písemné projevy zakladatelů baťovského impéria mají svéráznou dikci, vlastní slovník a v neposlední řadě i literární ambice. Výstava bude dalším příspěvkem ke stále živému fenoménu Baťa.

4. září - 11. října
Josef Merhaut. Literát dramatického Brna
Výstava o brněnském spisovateli, publicistovi a divadelním kritikovi z přelomu 19. a 20. století. Památník písemnictví na Moravě vystavuje v kapli Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

17. září
Literární kaleidoskop - Historické knižní vazby
Společný kurz Památníku písemnictví na Moravě a Knihovny Jiřího Mahena v Brně.
První setkání je věnováno knize jakožto fyzickému artefaktu, zaměříme se na umění knižních vazeb v proměnách věků a vkusu.

24. září
Literární kaleidoskop - Hledání minulého
Společný kurz Památníku písemnictví na Moravě a Knihovny Jiřího Mahena v Brně.
Přednáška zaměřená na starší českou literaturu se bude věnovat výrazné moravské literární činnosti v období baroka, vycházející ze spojení s poutním kostelem sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou. Koná se v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.

1. října
Literární kaleidoskop - Brněnské literární osobnosti
Společný kurz Památníku písemnictví na Moravě a Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Tato přednáška proběhne od 17:00 hodin v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, Brno.

2. října - 5. ledna 2014
Jiří Sumín
Amálie Vrbová – polozapomenutá moravská spisovatelka skrytá za mužským pseudonymem. Představitelka moravského realismu zasazovala děje svých próz především do prostředí hanáckého venkova. 

6. října
Neděle s poezií květin
Odpolední workshop s floristou Slávkem Rabušicem zaměřený na svatební květinové vazby.

8. října
Literární kaleidoskop - Nástroje usnadňující práci ve virtuálním světě
Společný kurz Památníku písemnictví na Moravě a Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Tato přednáška se uskuteční v IN-centru, v Kleinově paláci, nám. Svobody 15, Brno.

14. října - 11. listopadu
Baťa – od projevů k próze a poezii
Písemné projevy zakladatelů baťovského impéria mají svéráznou dikci, vlastní slovník a v neposlední řadě i literární ambice. Výstava je dalším příspěvkem ke stále živému fenoménu Baťa. Památník písemnictví na Moravě vystavuje v kapli Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

15. října
Literární kaleidoskop - Formy zpravodajství a objektivita v dnešních médiích
Společný kurz Památníku písemnictví na Moravě a Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Tato přednáška se uskuteční v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4. 

18. - 19. října
Podzimní knižní veletrh - Havlíčkův Brod
Památník písemnictví na Moravě prezentuje na 23. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě zajímavé publikace nejen Muzea Brněnska, ale i dalších muzeí z Jihomoravského kraje.

22. října
Literární kaleidoskop - Reklama – skrytá řeč jazyka
Společný kurz Památníku písemnictví na Moravě a Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Tato přednáška se uskuteční v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4.  

23. října
Ať žije republika!'
Slavnostní odpoledne při příležitosti státního svátku Vzniku samostatného Československa bude spojeno s vyhlášením osmého ročníku literární soutěže Skrytá paměť Moravy a autorským čtením mladých autorů.

24. října
Psanci - s příběhem v patách (1) 
Měsíční kurz tvůrčího psaní pro začínající spisovatele každého věku zaměřený na prozaické texty. V Památníku písemnictví na Moravě.

1. listopadu - 30. března 2014
Vítězslav Nezval – život a dílo
Básník, dnes snad více než kdy jindy vzbuzující emoce, je osobností, která se v české literatuře nedá obejít. Umělec, jehož dílo i osudy jsou svědectvím i součástí vítězství a proher našich dějin a umění v první polovině 20. století. 

1. listopadu - 2. února 2014
Alois Mikulka – sochař, ilustrátor, spisovatel
Stále velice aktivní Alois Mikulka, malíř, sochař a spisovatel, letos oslavil osmdesátiny. Nedávno vydal další knihy, které jsou skrz naskrz autorské – je autorem textu, jeho grafické podoby a samozřejmě také ilustrací. Morava dnes snad nemá výraznějšího reprezentanta symbiózy literatury a výtvarného umění. 

5. listopadu
Literární kaleidoskop - Cizí slovo poezie
Připadá Vám poezie příliš nudná, nestravitelná a vzdálená? Moc jí nerozumíte a proto ji tak málo čtete? Pojďme společně vyzkoušet hru se slovy. Přesvědčíte se, že porozumět poezii není vůbec těžké. Dílna s využitím metod kritického myšlení. Začátek v 17.00 v Knihovně Jiřího Mahena, Kobližná 4, Brno.

7. listopadu
Psanci - s příběhem v patách (2)
Měsíční kurz tvůrčího psaní pro začínající spisovatele každého věku zaměřený na prozaické texty. V Památníku písemnictví na Moravě od 16:00 - 17:30 hod.

12. listopadu
Literární kaleidoskop - Vášeň a popel
Festival Den poezie letos nabízí ke zpracování inspirativní téma: Vášeň a popel. Pojďme společně objevovat různé básnické formy, které našim myšlenkám, pocitům a osamoceným slovům dají tvar. Básnická dílna v rámci Dne poezie. Začátek v 17.00 hod. v IN-centru, v Kleinově paláci, nám. Svobody 15, Brno.

14. listopadu
Psanci - s příběhem v patách (3)
Měsíční kurz tvůrčího psaní pro začínající spisovatele každého věku zaměřený na prozaické texty.

19. listopadu
Literární kaleidoskop - Slovo v knize svázané
V závěrečném setkání Literárního kaleidoskopu se snoubí poezie s rukodělnou činností. Vaše autorské básně z minulé lekce svážeme do knížek, které zůstanou milou připomínkou na tento kurz. Poetické vystoupení jako slavnostní tečka kurzu.

21. listopadu
Psanci - s příběhem v patách (4)
Měsíční kurz tvůrčího psaní pro začínající spisovatele každého věku zaměřený na prozaické texty.

1. prosince
Adventní poezie s květinami
1. adventní neděle s vánoční poezií a floristou Slávkem Rabušicem. Odpoledne zaměřené na adventní květinové vazby prolne s verši velebícímu vánoční čas.

11. prosince
StřeDění - Luisa Nováková
Beseda s brněnskou spisovatelkou, univerzitní pedagožkou, překladatelkou a výtvarnicí.

12. prosince - 31. ledna 2014
Co rok dal 
Ukázky z nových přírůstků do sbírek Památníku za rok 2013.

12. prosince - 19. ledna 2014
Současná česká a rakouská ilustrační tvorba
Přehlídka současné české a rakouské ilustrační tvorby představuje práce18 ilustrátorů ze čtyř sousedících regionů: Vysočiny, Jižních Čech, Jižní Moravy, Dolního Rakouska a Vídně.
 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf