VI. ročník 2011/2012

Ve snaze podnítit zájem o vlastní tradice a přispět k rozvoji schopnosti písemného vyjadřování vyhlásil Jihomoravský kraj k 28. říjnu 2011 literární soutěž pro mládež pod názvem

 

SKRYTÁ PAMĚŤ MORAVY

Statut soutěže

Tiskové zprávy

Skončil šestý ročník
Co Moravu spojuje s Evropou, co je rozděluje? Záleží ještě na tom, kde v Evropě se člověk narodí? Téma Továrna Evropa… vyrobeno na Moravě kladlo mladým autorům právě tyto otázky a nabídlo jim prostor uchopit je jako příběh lidí, věcí nebo myšlenek, které se zrodily na Moravě a (ne)dokázaly ovlivnit evropskou společnost. Jinou možností bylo literární ztvárnění procesu sjednocování Evropy z nejrůznějších úhlů pohledu a v konkrétních důsledcích pro život člověka. Odborná porota vybírala z devadesáti soutěžních příspěvků, letos poprvé rovnoměrně rozdělených do mladší i starší kategorie. Téma bylo nejčastěji ztvárněno jako fiktivní příběh z historie, osud významné moravské osobnosti či perspektivou nejrůznějších předmětů původem z Moravy.
Také šestice oceněných textů reprezentuje toto pojetí, jak se o tom mohli přesvědčit všichni, kteří přijali pozvání na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a přijeli 15. června 2012 do Slovanského hradiště v Mikulčicích, NKP. Na místě totiž zaznělo jak hodnocení poroty, kterým zdůvodnila všech deset nominací, tak následně i ukázky z oceněných prací. Hned dvakrát se mezi nimi objevil příběh věnovaný původu artefaktů spojených bytostně s (pre)historií Moravy. Milan Chrobák zvolil polohu lidového vypravěče a se svérázným humorem vylíčil souvislost mezi slivovicí a vznikem hlaholice. Eva Halačková se zase pokusila vžít do osoby pravěkého lovce, jeho vnímání světa a zachytit okolnosti vzniku sošky, která se proslavila jako Věstonická venuše. Významnou osobností moravské kultury, která inspirovala hned několik soutěžních prací, je ivančický rodák Alfons Mucha, jehož umělecké začátky v Paříži konce 19. století ztvárnila Martina Baláková v epizodě o vzniku slavného plakátu Sarah Bernhardtové ke hře Gismonda. Osudy dvou „bezejmenných“ lidí zakořeněných v malých obcích na jižní Moravě jsou tématem textů Věčný domov a Poptávka, oba navíc zobrazují typickou situaci – první z nich mezigenerační spor o stěhování starého člověka z rodného místa do města za rodinou, druhý zachycuje průvodní jev přeměny místní firmy v perspektivní podnik dobývající evropské trhy – propouštění starších zaměstnanců. Mezi pracemi, které vyprávěly příběh typických moravských produktů, ať to bylo víno, okurky nebo olomoucké syrečky, vynikl ve své kategorii příspěvek Kristýny Řezáčové, která dokázala s humorem a nadsázkou, dokonce v evropských souřadnicích, ztvárnit cestu jedinečného receptu na nakládané znojemské okurky do zapomnění.
Ohlédnutí za šestým ročníkem Skryté paměti Moravy a oceněné příspěvky přinese na podzim také literární příloha Sborníku Muzea Brněnska 2012, kterou obdrží všichni účastníci soutěže. A stejně jako každý rok, i tentokrát bude literární přílohu provázet přihláška do dalšího ročníku soutěže na téma…? To se dozvíme až v říjnu.

Složení poroty:
Radek Malý – předseda poroty, spisovatel, překladatel a pedagog; působí jako odborný asistent na Katedře bohemistiky Univerzity Palackého v Olomouci a jako vedoucí Katedry tvůrčího psaní na Literární akademii, soukromé vysoké škole Josefa Škvoreckého
Věra Linhartová – spisovatelka, donedávna přednášela dějiny medicíny na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity
Libuše Nivnická – ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně
Jan Němec – spisovatel a publicista, působí jako redaktor literárního časopisu a nakladatelství Host
Vojen Drlík – vedoucí Památníku písemnictví na Moravě

Spolupořadatelé soutěže:
Muzeum Brněnska (Památník písemnictví na Moravě, Rajhrad)
Masarykovo muzeum v Hodoníně (Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP)

VÝSLEDKY:
I. kategorie (12 – 15 let)
1. cena – Milan Chrobák z Nového Jičína / O vzniku hlaholice /
2. cena – Martina Baláková z Rudic / Alfons Mucha – Gismonda /
3. cena – Kateřina Hurdálková ze Starovic / Věčný domov /

II. kategorie (16 – 19let)
1. cena – Iveta Jakubčíková ze Šakvic / Poptávka /
2. cena – Kristýna Řezáčová z Jamolic / Pět P /
3. cena – Eva Halačková z Hustopečí / Jak to tenkrát bylo aneb příběh Věstonické venuše /

Záběry ze slavnostního vyhlašování cen 15. června 2012 v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích, NKP. 

     
     

created by: Trinet a.s., design Václav Houf