XI. ročník 2016/2017

Ve snaze podnítit zájem o vlastní tradice a přispět k rozvoji schopnosti písemného vyjadřování vyhlásil Jihomoravský kraj k 28. říjnu 2016 literární soutěž pro mládež pod názvem 

SKRYTÁ PAMĚŤ MORAVY

Statut soutěže

Tiskové zprávy    

 

Ohlédnutí za jedenáctým ročníkem soutěže

Jedenáctého ročníku literární soutěže pro mládež Skrytá paměť Moravy se zúčastnilo 186 pisatelů z 11 krajů České republiky.

Soutěžní téma „Kořeny“ inspirovalo mladé spisovatele k napsání mnoha příběhů o rodinné historii, rodových vazbách, vedlo je i k zaznamenání vyprávění o vztazích napříč generacemi či uvědomění si silných rodinných pout. Také se soutěžící zabývali tradicemi, folklórními zvyklostmi nebo zcela fiktivními a pohádkovými motivy.

V I. kategorii (12-15 let) získala první místo Alžběta Kadlecová z Dolních Louček, která ve svém příběhu Poselství mezi kořeny nechala nahlédnout do rodinných vztahů mezi dědečkem a vnoučaty.  

Na druhém místě se umístila Valentýna Lipovská z Miroslavi se svým textem Cesta mého rodu, aneb cílová destinace Morava, kde vtipně vystihla vikinské putování až na Velkou Moravu. Porota též ocenila třetí pozicí neméně zajímavý a niterný příběh Menora z pera Alžběty Svobodové z Hustopečí. Čestné uznání v I. kategorii obdržel pohádkový příběh Bludný kořen od Petra Krotkého z Hustopečí.

Vítězem II. kategorie (16-19 let) se stal Jan Procházka z Holasic. Jeho tíživý příběh Mýtiny, popsal nelehký život studenta na střední škole. Druhé ocenění si odnesla Zuzana Janáčková, brněnská studentka Gymnázia M. Lercha, jež se věnovala folklórní tradici a inspiraci, kterou popsala v povídce Vzpomínka na kynuté těsto. Třetí pak skončila Magdaléna Netíková z Třebíče se soutěžním velmi milým textem O strašidlu, které milovalo čokoládu. Čestné uznání v II. kategorii pak bylo uděleno Janu Jindřichu Karáskovi z Uherského Hradiště. Loňský vítěz zaujal vztahovým a hlubokým příběhem Nutnost nádechu.

Vítězné texty vyjdou na podzim 2017 v literární příloze Sborníku Muzea Brněnska 2017 a všem účastníkům z letošního roku bude příloha zaslána.

Složení poroty:
doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D. - předseda poroty, spisovatel, překladatel a pedagog, odborný asistent na Katedře bohemistiky Univerzity Palackého v Olomouci a působící na Katedře tvůrčího psaní Literární akademie Josefa Škvoreckého

doc. PhDr. Věra Linhartová, CSc. - spisovatelka a bohemistka, donedávna též přednášející dějiny medicíny na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně

Ing. Libuše Nivnická - ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně

Mgr. Jan Němec - spisovatel a publicista, redaktor literárního časopisu a nakladatelství Host a dramaturg programů ČT art

PhDr. Vojen Drlík - literární historik, dramaturg a překladatel, bývalý vedoucí Památníku písemnictví na Moravě

Spolupořadatelé soutěže:
Muzeum Brněnska, příspěvková organizace  -  Památník písemnictví na Moravě

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace - Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP

Výsledky:

I. kategorie (12-15 let)

1. cena Alžběta Kadlecová –  Poselství mezi kořeny

2. cena Valentýna LipovskáCesta mého rodu, aneb cílová destinace Morava

3. cena Alžběta SvobodováMenora

čestné uznání Petr KrotkýBludný kořen

II. kategorie (16-19 let)

1. cena Jan Procházka - Mýtiny

2. cena Zuzana Janáčková – Vzpomínka na kynuté těsto

3. cena Magdaléna NetíkováO strašidlu, které milovalo čokoládu

čestné uznání Jan Jindřich KarásekNutnost nádechu 

 

Fotogalerie: 
 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf