X. ročník 2015/2016

Ve snaze podnítit zájem o vlastní tradice a přispět k rozvoji schopnosti písemného vyjadřování vyhlásil Jihomoravský kraj k 28. říjnu 2015 literární soutěž pro mládež pod názvem 

SKRYTÁ PAMĚŤ MORAVY

Statut soutěže

Tiskové zprávy

 

Ohlédnutí za desátým ročníkem soutěže

Skryté paměti Moravy se desátého ročníku zúčastnilo na 247 mladých soutěžících ze 13 krajů České republiky.

Soutěžní téma - Náhody neexistují… - se promítlo do řady prací různě řešenou otázkou co je a není náhoda. Často se soutěžící snažili zadání svými příběhy podpořit, ale také vyvrátit. Vesměs na pozadí osobních prožitků, vztahovými peripetiemi, historickými souvislostmi nebo snahou ukázat roli náhody v příbězích reálných i smyšlených hrdinů.

V I. kategorii (12-15 let) získal ocenění Matyáš Kyncl z Hustopečí se svým vtipným textem o oživlém ovoci a zelenině Achilles a banán a vítězem II. kategorie (16-19 let) se stal Jan Jindřich Karásek, student gymnázia v Uherském Hradišti. Ten zaujal porotu s povídkou glosující život Tahat šero.  Stříbrné místo v první kategorii obsadila Klára Smětáková z Nového Jičína, která se pokusila vystihnout běžný školní den ve svém příběhu Náhodářka. Třetí místo pak získala Kristýna Kiliková z Orlové se svou netradiční povídkou s matematickou slovní úlohou Osudové setkání. V těsném závěsu za vítězem starší kategorie se umístil Vilém Zouhar ze Zlína. Mladý autor zvolil psychologicko-filozoficky laděné vypravování s názvem Výjezd ze zastávky číslo 48. Třetí skončila ve druhé kategorii Tereza Třetinová z Moravského Krumlova, která se zabývala životní láskou v příběhu Pomněnky nevadnou.  Ve druhé kategorii obdržela čestné uznání Eliška Kánská z Olešnice za své  Náhody neexistují?,  kde se pokusila poodkrýt spletitý příběh dívky s těžkým osudem.

Vítězné texty vyjdou na podzim 2016 v literární příloze Sborníku Muzea Brněnska 2016 a všem účastníkům z letošního roku bude příloha zaslána.

Složení poroty:

doc. Mgr. Radek Malý, Ph. D. - předseda poroty, spisovatel, překladatel a pedagog, odborný asistent na Katedře bohemistiky Univerzity Palackého v Olomouci a působící na Katedře tvůrčího psaní Literární akademie Josefa Škvoreckého

doc. PhDr. Věra Linhartová, CSc. - spisovatelka a bohemistka, donedávna též přednášející dějiny medicíny na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně

Ing. Libuše Nivnická - ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně

Mgr. Jan Němec - spisovatel a publicista, redaktor literárního časopisu a nakladatelství Host a dramaturg programů ČT art

PhDr. Vojen Drlík - literární historik, dramaturg a překladatel, bývalý vedoucí Památníku písemnictví na Moravě

Spolupořadatelé soutěže:

Muzeum Brněnska -  Památník písemnictví na Moravě
Masarykovo muzeum v Hodoníně - Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP

Výsledky:

I. kategorie (12-15 let)

1. cena Matyáš Kyncl - Achilles a banán

2. cena Klára Smětáková - Náhodářka

3. cena Kristýna Kiliková - Osudové setkání

II. kategorie (16-19 let)

1. cena Jan Jindřich Karásek - Tahat šero

2. cena Vilém Zouhar - Výjezd ze zastávky číslo 48

3. cena Tereza Třetinová - Pomněnky nevadnou

čestné uznání Eliška Kánská - Náhody neexistují?


Fotogalerie:

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf