II.ročník 2007/2008

Ve snaze podnítit zájem o vlastní tradice a přispět k rozvoji schopnosti písemného vyjadřování vyhlásil Jihomoravský kraj k - "28. říjnu 2007" - literární soutěž pro mládež pod názvem

SKRYTÁ PAMĚŤ MORAVY

 

Skončil druhý ročník.
Sousedé a sousedské vztahy. Téma, které mladé autory podnítilo k hledání odpovědí na otázku, kdo jsou lidé, kteří žijí v jejich bezprostřední blízkosti a s nimiž často nechtěně sdílejí i jejich soukromí. Soutěžící ve svých příspěvcích zachytili sousedství na všech rovinách, tedy nejen v domě a na vesnici či ve městě, ale také na úrovni mikroorganismů, nenarozených a nadpozemských bytostí, napříč generacemi a kulturami.

Porota v čele s básníkem Vítem Slívou ohodnotila letošní příspěvky jako literárně vyspělejší než vloni, tentokrát se ale nápaditější texty sešly ve druhé kategorii, mezi nimiž bylo obtížné vybrat jen tři nejlepší. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 20. června 2008, opět ve Slovanském hradišti v Mikulčicích, národní kulturní památce. Ocenění autoři měli možnost přečíst své texty publiku tvořenému soutěžícími, rodiči a pedagogy, kteří přijeli podpořit své svěřence.
Chvíle sdílené blízkosti tematicky spojují první dva oceněné texty první kategorie. Jakub Strouhal v próze O konci a o začátku zachytil okamžik zrození z perspektivy dosud nenarozených dvojčat, Iveta Jakubčíková vyprávěla o přátelství vinných kvasinek v povídce Sousedky. Z jiného soudku byl třetí oceněný příspěvek Renaty Štouračové s názvem Viky Malá, v němž čtrnáctiletá dívka vtipně charakterizuje své sousedy.
Sousedství lidí v jednom domě bylo tématem i u dvou příspěvků ve druhé kategorii. Fenomén sousedů cvičících na housle a vypointovaný závěr se objevil jak u vítězného textu Housle Andrey Jarošové, tak v příběhu Vybíravá vdova Vlasta Heleny Hradilové. Jan Úšela, oceněný druhým místem ve druhé kategorii, zaujal porotu i publikum svým reportážním záznamem z moravské vesnice, v němž zachytil v autentickém moravském nářečí vzpomínky na podivína Frantu Kolomazníka, Donátor.
I letos budou oceněné soutěžní texty uveřejněny ve Sborníku Muzea Brněnska 2008 a také jako samostatný tisk, který během října obdrží všichni soutěžící jako poděkování za účast v soutěži.
Vzhledem k letošnímu ohlasu soutěže u mladých autorů vyslovil Ing. Jan Letocha, radní Jihomoravského kraje, naději, že soutěž bude pokračovat i v dalších ročnících. Vyhlášení třetího ročníku se uskuteční k 28. říjnu 2008.
Mgr. Andrea Vítová

Složení poroty:
Vít Slíva – předseda poroty, básník, pedagog Biskupského gymnázia v Brně
Jarmila Bednaříková – vyučující na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
Tomáš Sedláček – vedoucí Literární a dramatické redakce Českého rozhlasu Brno
David Kroča – vyučující na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity
Vojen Drlík – vedoucí Památníku písemnictví na Moravě

Spolupořadatelé soutěže:
Muzeum Brněnska (Památník písemnictví na Moravě)
Masarykovo muzeum v Hodoníně (Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP)

VÝSLEDKY:
I. kategorie (12 – 15 let)
1.cena - Jakub Strouhal /povídka: O konci a o začátku/
2.cena - Iveta Jakubčíková /povídka: Sousedky/
3.cena - Renata Štouračová /povídka: Viky Malá/

II. kategorie (16 – 19 let)
1.cena - Andrea Jarošová /povídka: Housle/
2.cena - Jan Úšela /povídka: Donátor/
3.cena - Helena Hradilová /povídka: Vybíravá vdova Vlasta/

Záběry ze slavnostního vyhlašování cen 20. června 2008 v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích, NKP. 

         

Tablo s nominovanými soutěžícími. 

 

Prezentace 

 

Ředitel Muzea Brněnska Antonín Reček předává cenu Renatě Štouračové za 3. místo v I. kategorii. 

         

Odborná porota, zprava Vojen Drlík, Jarmila Bednaříková, Tomáš Sedláček, David Kroča. 

 

Hudební skupina "Šroti" z Dolních Bojanovic. 

 

Rozhovor moderátora Romana Svobody s Janem Úšelou, který získal 2. místo ve II. kategorii. 

         

Člen Rady Jihomoravského kraje Jan Letocha předává cenu Jakubu Strouhalovi, vítězi I. kategorie. 

 

Iveta Jakubčíková, která získala 2. místo v I. kategorii, čte publiku svůj text "Sousedky". 

 

Vítěz I. kategorie Jakub Strouhal čte svůj text "O konci a o začátku". 

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf