IX. ročník 2014/2015

Ve snaze podnítit zájem o vlastní tradice a přispět k rozvoji schopnosti písemného vyjadřování vyhlásil Jihomoravský kraj k 28. říjnu 2014 literární soutěž pro mládež pod názvem

SKRYTÁ PAMĚŤ MORAVY

Statut soutěže

Tiskové zprávy

Ohlédnutí za devátým ročníkem soutěže
Skrytá paměť Moravy zaznamenala ve svém devátém ročníku celkem 192 soutěžních textů. Téma soutěže Všude dobře… vybízelo k napsání prozaického textu, který by byl inspirován blízkým okolím autora, jeho domovem, známými lidmi, všednodenními maličkostmi. Ona pomyslná druhá část přísloví …doma nejlíp! však účastníky často inspirovala také obráceně. Známé skutečnosti soutěžní texty zpochybňovaly a vyvolávaly mnohé otázky.
Jedním z nich je text s názvem Dveře. Hlavní hrdinka v něm zoufale hledá ztracený starý známý domov. Své dosavadní štěstí si uvědomuje právě ale až v okamžiku ztráty. Příběh navíc umocňují prolínající se snové a fantazijní prvky. Povídka Cesta domů vypráví také příběh o hledání pravého domova, který je spíše ale než reáliemi okolo nás vystavěn na pocitech. Autorce se podařilo vystihnout celý příběh na malém prostoru. Marie Černá popsala ve své povídce upřímný rozhovor s přítelem, který se pro její hrdinku stal hřejivým, zdánlivě všedním, okamžikem z minulosti, ale do budoucna velkým zdrojem energie. Skvěle vystihnout rozhovory s přáteli, ač v hospodě, se podařilo i Patriku Říhovi v příspěvku Středa. Marie Anna Stejskalová si porotu získala humornou a ironickou povídkou o jedlíkovi Knedlíkovi, jeho sladkých zážitcích s tyčinkou Twix a hrůze z tělocvikáře Sulce. Humor naopak střídá nostalgie vítězné povídky ve II. kategorii s názvem Holubí dům. Umírající mladý muž v ní hledá holubí dům, symbol ztraceného dětství.
Vítězné texty vyjdou na podzim v literární příloze Sborníku Muzea Brněnska 2015. Všem účastníkům z letošního roku bude příloha zaslána spolu se zadáním tématu na příští jubilejní desátý ročník literární soutěže Skrytá paměť Moravy.

Složení poroty:
Radek Malý – předseda poroty, spisovatel, překladatel a pedagog; působí jako docent na Katedře bohemistiky Univerzity Palackého v Olomouci
Věra Linhartová – spisovatelka, donedávna přednášela dějiny medicíny na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity
Libuše Nivnická – ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně
Jan Němec – spisovatel a publicista, působí jako redaktor literárního časopisu a nakladatelství Host a dramaturg programu ČT art
Vojen Drlík – zástupce Památníku písemnictví na Moravě

Spolupořadatelé soutěže:
Muzeum Brněnska (Památník písemnictví na Moravě, Rajhrad)
Masarykovo muzeum v Hodoníně (Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP)

VÝSLEDKY:
I. kategorie (12–15 let)
1. cena - Marie Krejčířová z Olomouce / Dveře /
2. cena - Sára Gabrielová z Olomouce / Cesta domů /
3. cena - Marie Anna Stejskalová z Buchlovic / Všude dobře… /

II. kategorie (16-19 let)
1. cena - Tereza Dobšovičová z Brna / Holubí dům /
2. cena - Marie Černá z Prahy / Světlo /
3. cena - Patrik Říha z Frýdku-Místku / Středa /

 

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf