KOZMOGRAFFIA CŽESKÁ

Kozmograffia Cžeská, to gest wypsánij o položenij kragin neb Zemij…
Kosmografie patřila v 16. století k oblíbeným žánrům věcné literatury, neboť zámořské objevy podnítily zájem o zeměpisnou literaturu. V roce 1554 byla v Praze, v dílně Jana Kosořského z Kosoře, vydána Kozmograffia Cžeská. Z latinského vydání Kosmografie Sebastiana Münstera, německého teologa, hebraisty, matematika a geografa, ji na podnět krále Ferdinanda I. do češtiny přeložil a upravil historik Zikmund z Púchova. Do té doby podobný soubor vědomostí o tehdejším světě v české literatuře chyběl. Český překlad sleduje předlohu v partiích věnovaných cizím zemím, část věnovanou Čechám a Moravě sestavil překladatel sám z různých domácích pramenů a začlenil do ní kompilativní nástin české historie. Druhou část knihy většinou tvoří překladatelova kompilace dějů světové historie. Kosmografie česká i její původní předloha byla nerozšířenějším titulem toho druhu v inventářích měšťanských knihoven.
Mgr. Andrea Procházková

created by: Trinet a.s., design Václav Houf