19.05.2018 - 19.05.2018 | Památník písemnictví na Moravě

Brněnská muzejní noc 2018

Brněnská muzejní noc v Památníku písemnictví na Moravě.

Památník písemnictví na Moravě nabídne svým návštěvníkům v průběhu Muzejní noci hudebně literární pásmo Doteky, propojující verše Soni Lankové s kompozicemi a instrumentálním uměním mladého varhaníka a skladatele Adama Davida. Vystoupení jsou plánována na 19.00, 20.00 a 21.00 hod. O pozornost příchozích se budou ucházet také komentované prohlídky historického sálu benediktinské knihovny s barokními freskami a tisícovkami vzácných svazků s předběžným časovým rozvrhem 18.30, 19.30, 20.30 a 21.30. Programy budou přizpůsobeny (opakovány) v závislosti na aktuálních počtech přítomných zájemců.

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf