16.05.2018 - 28.10.2018 | Památník písemnictví na Moravě

PROUDY Literatura německého jazyka v Brně, 1848–1945

Výstava přiblíží mnohostrannost literární produkce autorů německého jazyka, kteří byli až do druhé světové války původem, působením nebo dílem spjati s Brnem. Ačkoli je spojuje jazyk a doba, jedná se o tvůrce s velmi různorodým přístupem k literatuře i ke světu. Tématem výstavy bude také německý literární život v Brně a jeho interakce s českým elementem. Snahou je navázat na badatelské úsilí domácí i zahraniční germanistiky, díky němuž se tento mnohotvárný fenomén vrací do moravské kulturní paměti.

Vernisáž se uskutečnila 15.5.2018 od 18.00 hod. za hudebního doprovodu vokálního uskupení Ensemble Frizzante.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf