11.05.2018 - 30.09.2018 | Památník písemnictví na Moravě

Emanuel Ranný - Setkávání

Grafické dílo Emanuela Ranného (1943) inspirované vztahem k poezii Jana Skácela, Ivana Diviše, Ludvíka Kundery, E. A. Poea, Williama Shakespeara a dalších autorů. Výstava představí vše, co z tohoto „setkávání“ poezie a obrazu vzniklo – grafické listy, bibliofilské tisky, knižní ilustrace a také písemnosti a fotografie dokumentující přátelské vazby mezi výtvarníkem a básníky.

Vernisáž se uskutečnila 10.5. 2018 od 17.00 hod. Úvodní slovo měla kurátorka výstavy Hana Fadingerová, za hudebního doprovodu zarecitoval verše brněnský herec František Derfler.

Grafiky Emanuela Ranného (1943) velmi výrazně inspiruje poezie. Vytváří grafické listy, ve kterých reaguje na verše oblíbených autorů a jeho grafiky se objevují jako ilustrace v knižních vydáních básnických sbírek. Navíc vydává v malých nákladech bibliofilské tisky básní, které doprovází svými grafikami, hlavně suchými jehlami, což je jeho nejčastěji užívaná grafická technika. Zásadním momentem pro nasměrování tvorby Emanuela Ranného k literárním podnětům bylo setkání s poezií Jana Skácela. Z této inspirace vzešly nejen volné grafické tisky, ale také bibliofilské tisky Skácelových básní, do kterých Emanuel Ranný zakomponoval své suché jehly. Bibliofilie byly zakoupeny také do sbírek Památníku písemnictví na Moravě a jsou základem naší výstavy. Po Janu Skácelovi přišli další autoři poezie, na které Ranný ve své tvorbě reagoval - můžeme zmínit Ivana Diviše, Ludvíka Kunderu, Petra Krále a také autory klasické – Williama Shakespeara a Edgara Allana Poea. Ze spolupráce s literáty se navíc zrodily přátelské vztahy, jak dokládá vystavená korespondence a fotografie z návštěv v grafikově třebíčském ateliéru.
Výstava se snaží postihnout všechny tyto rozmanité cesty k setkávání grafického díla Emanuela Ranného s poezií. Prohlídku expozice doplňuje projekce dokumentárního filmu, který přibližuje grafikovu tvorbu a život.
 

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf