18.10.2017 - 18.10.2017 | Památník písemnictví na Moravě

StřeDění - Svatý Václav ve svědectví relikvií a rukopisů

Přednáška doc. Mgr. Davida Kalhouse, Ph.D.. Začátek v 17:00 hodin.

Příběhy svatého Václava v podání václavských legend nás obvykle zajímají jako klíč k dějinám jeho doby. Již méně pozornosti bylo paradoxně věnováno těm informacím, které jsou mnohem spolehlivější a bohatší, jenž vypovídají spíše o době vzniku oněch hagiografických textů, případně jejich pozdějších rukopisných zápisů. Cílem přednášky bude tyto legendy a jejich kontext představit a také ukázat, co a jaké informace nabízejí jejich jednotlivé rukopisy. Kvůli bohatství dochovaných textů své zkoumání omezí rokem 1200 jako horní hranicí.  

created by: Trinet a.s., design Václav Houf