13.09.2017 - 13.09.2017 | Památník písemnictví na Moravě

StřeDění - Středověký Rajhrad neviditelný

Přednáška Mgr. et Mgr. Aleš Flídr. Začátek v 17:00 hodin

Počátky kláštera v Rajhradě jsou zastřeny mlžným oparem staletí, neboť neznáme přesné datum jeho vzniku, a dodnes se vedou spory o původní funkci či podobě zdejší řeholní komunity.

Ve stejné situaci se ocitneme i v okamžiku, kdy se pokusíme prozkoumat jeho stavební podobu. Uvnitř prastarých valů se dnes tyčí věže a štíty barokního kostela a konventu, jež však stojí na základech středověkého areálu. Ten byl s největší pravděpodobností velmi dlouho dřevěný, do kamene byl klášter přestavěn zřejmě až v první polovině 13. století.

O jeho tehdejší podobě lze uvažovat nad plány klášterního kostela, vzniklé však až v pozdější době, a taktéž nad několika náhodně dochovanými kamennými články, leč obojí přináší spíše více dalších otázek než konečných odpovědí. 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf