2009

6. ledna - 1. února
Marcela Mikulášková
Osobnost a dílo předčasně zesnulé brněnské básnířky a divadelní herečky.

3. února - 29. března
Šíření Comestorovy „Historie scholastiky“ po českých zemích.
Významná středověká učebnice hojně rozšířená nejen u nás, ale i v zahraničí. (Putovní výstava)

26. března - 27. září
Bohumil Hrabal. Brněnské návraty.
Výstava představí brněnské kořeny Bohumila Hrabala – prostředí, které ovlivnilo jeho literární tvorbu.
V dubnu a květnu se koná přednáškový cyklus pod názvem Bohumil Hrabal, téma továrny a dělnictva v moravské próze.

8. a 15. září vždy od 16.00 hodin
Komentované prohlídky k výstavě Bohumil Hrabal. Brněnské návraty.

Výstava o Bohumilu Hrabalovi, jeho brněnských kořenech a návratech, byla otevřena v rajhradském Památníku ve středu 25. března. Vernisáže se zůčastnila řada hostů včetně starosty městské části Brno - Židenice, kde se spisovatel narodil, ing. Romana Vašiny (v pozadí na snímku s autorkou výstavy Andreou Vítovou), pod jehož záštitou se výstava koná. Výstavu zahájila Andrea Vítová a Hrabalův biograf Tomáš Mazal. Součástí vernisáže bylo i vystoupení herců Divadla Husa na provázku Ireny Žáčkové a Jana Kolaříka s úryvky z dramatizace Hrabalových Tanečních hodin pro starší a pokročilé.

16. května
Muzejní noc
Památník písemnictví na Moravě se již tradičně připojuje k noci otevřených dveří všech muzeí Brna a okolí.

Ti, kdo přijeli o Muzejní noci do Rajhradského kláštera - bylo jich celkem 1850 - si prohlédli nedávno restaurované hlavní historické schodiště, loni v červenci otevřenou druhou část stálé expozice a vyslechli čtení z tvorby Bohumila Hrabala v podání Jiřího Taubera a Věry Zástěrové.

9. června – 27. září
Máma má mísu
Stručná přehlídka historie slabikářů z 16. století po první učebnice čtení současnosti.

17. - 26. + 28. - 31.července + 1. - 2. srpna 2009
Listujeme ve středověkých rukopisech
(přehled vystavovaných rukopisů)
Výstava pořádaná ve spolupráci s mezinárodním sdružením Klosterreich a švýcarským nakladatelstvím Faksimile Verlag Luzern. Návštěvníci si budou moci nejen prohlédnout originály středověkých rukopisů vzniklých v rajhradském benediktinském klášteře, ale také zalistovat ve faksimiliích zahraničních středověkých bohatě iluminovaných rukopisných památek.
 

V září a říjnu se uskuteční přednáškový cyklus pod názvem Příroda a venkov – moravské literární téma?
22. září v 16.15 hodin
Beseda věnovaná literárnímu ztvárnění Ostravska v první polovině 20. století, kdy zemědělství a tradiční řád nahradil průmysl. Pohled dvou soudobých spisovatelů - V. Martínka a A. M. Tilschové - doplní autentické dobové paměti Alžběty Babrajové.

6. října v 16.15 hodin
Beseda věnovaná jižní Moravě a jejímu obrazu v realistických povídkách Gabriely Preissové a Franze Schamanna.

29. října v 16.00 hodin
Ať žije republika!
Vzpomínkový večer věnovaný vzniku Československa, spojeno s vyhlášením čtvrtého ročníku literární soutěže Skrytá paměť Moravy a autorským čtením mladých autorů – laureátů literární soutěže.

4. - 22. listopadu
Chryzantémy a nostalgie podzimu.
Již tradičně listopadové spojení přírody a literatury, ve spolupráci se Střední zahradnickou školou v Rajhradě.

10. prosince - 3. ledna 2010
Listování + Co rok dal.
Výstava představí návštěvníkům veduty moravských královských měst ze 17. a 18. století a nové přírůstky do sbírek Památníku.

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf